Služby

Revize spalinových cest

  • Po zapojení spotřebiče,
  • pro potřeby kolaudace,
  • ve všech ostatních potřebných případech.

Kontroly spalinových cest

Provádíme periodické kontroly spalinových cest dle požadavků zákona.

Čištění spalinových cest

Čistíme komíny, kouřovody a spalinové cesty plynných tuhých i kapalných paliv.

Mechanické čištění komínů

Odstraňujeme dehet a pevné usazeniny v komíně rotační frézou.

Prodej a instalace

Prodáváme a instalujeme detektory oxidu uhelnatého a detektory požáru.

Instalujeme kamna a spotřebiče paliv.

Čištění kotlů

Čistíme spalinové cesty spotřebičů plynných, tuhých i kapalných paliv. Vyčištěná spalinová cesta Vašeho spotřebiče zaručí vyší přenos tepla výměníkem kotle a tím šetříte náklady za topení jednoduše a hned.

Revize kotlů dle 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší neprovádíme – revizního technika Vašeho kotle můžete zkusit najít zde.

Poradenství

Potřebujete-li radu, nebojte se zeptat! Nestačí-li rada po telefonu nebo emailem, potkáme se u Vašeho komína a vše vysvětlíme na místě. Je v našem zájmu, aby Váš komín byl v bezvadném stavu – je lepší dvakrát se zeptat, než jednou vyhořet!

Videoinspekce

Provádíme nahlížení do spalinových cest a jiných nepřístupných prostor za pomoci komínovch kamer nebo endoskopů.

Měření

Měříme

  • komínový tah,
  • teplotu a rychlost proudění spalin a plynů,
  • vlhkost palivového dřeva,
  • únik zemního plynu do ovzduší.

Vložkování

Je-li to třeba, provádíme vložkování původních komínů vložkami z nerezi, hliníku nebo plastu dle konkrétních požadavků.

Montáž komínové konstrukce

Montujeme vícevrstvé fasádní komínové konstrukce dle konkrétních požadavků.