Čištění spalinových cest

Čistíme komíny, kouřovody a spalinové cesty plynných, tuhých i kapalných paliv.

Zjednodušený výklad pojmů

Provoz komínů a spotřebičů paliv upravuje Zákon 320/2015 Sb. ze dne 11. listopadu 2015 platný od 1. 1. 2016 a vyhláška 34/2016 ze dne 22. ledna 2016 (úplné znění na webu Společenstva kominíků ČR).

Co je "Spalinová cesta"?

Termínem spalinová cesta se označuje komín, kouřovod, sopouch zkrátka vše kudy projdou spaliny od spotřebiče než opustí komín.

Co je "Čištění spalinové cesty"?

Čištění spalinové cesty provádí kominík a zaměřuje se zejména na odstraňování pevných a ostatních usazenin v spalinové cestě jedná se o klasické čištění komína a spalinové cesty např. štětkou a jinými vhodnými nástroji.

Zanášení spalinové cesty výrazně ovlivňuje:

 • vhodnost a kvalita použitého paliva,
 • seřízení spotřebiče paliv,
 • dodržování servisních intervalů pro čištění a udržbu spotřebiče paliv určených výrobcem,
 • kvalita a vhodnost komína,
 • obsluha a vhodný výběr spotřebiče paliv.

Četnost čištění:

(Uvedené hodnoty jsou minimální a dle potřeby je možné a někdy i nutné čistit komín a spalinovou cestu častěji.)

 • Spotřebiče plynných paliv (běžné domácí spotřebiče): Čištění se provádí 1× ročně a výběr sazí nebo kondenzátu také 1× ročně.
 • Spotřebiče tuhých paliv do 50kW při celoročním provozu: Čištění se provádí 3× ročně a výběr sazí 1× ročně – lze provádět i svépomocí (viz zde).

Za sezónní provoz se považuje, pokud provoz komína nepřesáhne v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

 • Spotřebiče tuhých paliv do 50kW při sezónním provozu: Čištění se provádí 2× ročně a výběr sazí 1× ročně – lze provádět i svépomocí (viz zde).
 • Spotřebiče kapalných paliv do 50kW: Čištění se provádí 3× ročně a výběr sazí 1× ročně.
 • Spotřebiče tuhých paliv nad 50kW: Čištění se provádí 2× ročně a výběr sazí 2× ročně.
 • Spotřebiče kapalných paliv nad 50kW: Čištění se provádí 1× ročně a výběr sazí 1× ročně.