Ceník

Jaké jsou ceny služeb?

Ceny prací se řídí platným ceníkem, který předloží na požádání kominík.

Ceny se v zájmu zákazníků snažíme držet na nejnižší možné provozuschopné hranici.

Orientační cena za kontrolu běžné spalinové cesty se zápisem je od 700 Kč (+ DPH) a čištění od 700 Kč (+ DPH).

Ceny jsou smluvní a lze v součinnosti se zákazníkem poskytnout slevu.

Nenechte se zmást cenami pseudokominíků, kteří toho o kominickém řemesle moc nevědí a “pro blaho zákazníků” stanovili ceny pod provozuschopnou hranici, což se odráží na kvalitě prováděných prací. Nízká cena je totiž jediné, co umí nabídnout.

Zajímavé je, že všichni vznikli až po změně zákona a následném zdražení kominických prací a s tím je spojena jejich vidina lehkého výdělku. Většinou pocházejí ze vzdálených oblastí ČR, mají nepřehledný a často měnící se název a schovávají se za různé asociace, doporučení a podobně. O tom, jak funguje jejich účetnictví pro dvěstě kilometrů vzdálený Finanční Úřad a kde je budete shánět, až bude potřeba, můžete jen spekulovat.

Přemýšlejte, zda ten, kdo se Vám dobývá za každou cenu do bytu, je opravdu VÁŠ KOMINÍK, nebo nájezdní podvodník, protože ušetřená stokoruna se může draze a tragicky nevyplatit…

Jaký je postup při platbě fakturou?

Sbírka zákonů č. 320/2015 určuje striktně pravidla pro předání “Zprávy o provedení kontroly spalinových cest” a jejich nedodržení, byť není zaviněno námi, je pokutováno; proto jsme nuceni upravit metodiku provádění kominických prací při platbě fakturou.

Děkujeme za pochopení.

Pro platbu fakturou:

  • Platby fakturou pouze nad 5 000 Kč bez DPH

Postup:

  1. Objednavatel zašle objednávku na e-mail  nebo písemně na adresu Váškominik, s.r.o., Slunečná 561, 676 02 Moravský krumlov, (nutno přiložit e-mailový kontakt!). Nutno upřesnit co, kdy, kde a komu bude provedeno a komu budou předány Zprávy o provedení kontroly spalinových cest. Další komunikace je z důvodu urychlení vedena e-mailem.
  2. Je dohodnut termín a upřesněno provedení prací.
  3. Dodavatelem je vystavena zálohová faktura (proforma) a zaslána objednavateli.
  4. Po zaplacení je vystavena a odeslána faktura.
  5. Práce jsou v dohodnutém termínu provedeny a doklady o provedení kontrol a čištění jsou odeslány doporučeně na adresu obědnavatele.

Pozn.: Provedení prací je možné až po připsání platby na účet objednavatele. Za zpřístupnění spalinových cest pro provedení v dohodnutém termínu zodpovídá objednavatel, v případě nepřístupné spalinové cesty v dohodnutém termínu k ní bude vystavena zpráva a bude považována za provedenou.

Jan PŘINOSIL, jednatel, 1. 12. 2016