Kontroly spalinových cest

Zjednodušený výklad pojmů

Provoz komínů a spotřebičů paliv upravuje Zákon 320/2015 Sb. ze dne 11. listopadu 2015 platný od 1. 1. 2016 a vyhláška 34/2016 ze dne 22. ledna 2016 (úplné znění na webu Společenstva kominíků ČR).

Co je "Spalinová cesta"?

Termínem spalinová cesta se označuje komín, kouřovod, sopouch zkrátka vše kudy projdou spaliny od spotřebiče než opustí komín.

Co je "Kontrola spalinové cesty"?

Kontrola spalinové cesty je často i v médiích mylně označovaná jako “revize”, ale jedná se o dva naprosto rozdílné úkony.

Kontrolu spalinové cesty provádí kominík a posuzuje bezpečné umístění hořlavých konstrukcí, požární bezpečnost a provozuschopnost komína, jeho stavebně technický stav, dále pak volný a bezpečný přístup k čistícím a kontrolním otvorům.

O této kontrole je sepsán zápis dle zákona.

Četnost provádění kontrol je:

  • a) u spotřebiče do 50kW se provádí 1× ročně (běžné domácí spotřebiče),
  • b) u spotřebiče nad 50kW na tuhá paliva se provádí 2× ročně,
  • c) u spotřebiče nad 50kW na plynná a kapalná paliva se provádí 1× ročně

Jak se připravit na revizi spalinové cesty?

Pro kontrolu a čištění komína prosím připravte:

1.

Prosíme zejména o zajištění bezpečného přístupu

  • ke komínu – pokud možno k celé komínové konstrukci včetně prostupu střešní a stropní konstrukcí (pokud lze), dále k ústí komína, kontrolním a čisticím otvorům (pokud přístup nelze zajistit, dejte nám prosím vědět a najdeme náhradní řešení)
  • ke spotřebiči a kouřovodu

2.

Je-li to možné, zajistěte možnost náhledu

  • do předchozí revizní zprávy nebo kontroly spalinové cesty

3.

Dodejte prosím informaci

  • o přesné adrese (číslo popisné,  popř. parcelní či evidenční) kde bude kontrola provedena a na koho bude kontrola a účtenka za provedené práce vystavena

4.

U spotřebičů tuhých paliv je nutno vybrat saze, pro tento případ prosím připravte nehořlavou nádobu.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.