Revize spalinových cest

Zjednodušený výklad pojmů

Provoz komínů a spotřebičů paliv upravuje Zákon 320/2015 Sb. ze dne 11. listopadu 2015 platný od 1. 1. 2016 a vyhláška 34/2016 ze dne 22. ledna 2016 (úplné znění na webu Společenstva kominíků ČR).

Co je "Spalinová cesta"?

Termínem spalinová cesta se označuje komín, kouřovod, sopouch zkrátka vše kudy projdou spaliny od spotřebiče než opustí komín.

Co je "Revize spalinové cesty"?

Revizi spalinové cesty provádí kominík – revizní technik spalinových cest, který získal akreditaci u Hospodářské komory ČR.

Revize se neprovádí periodicky, ale na provedenou revizi navazuje kontrola spalinové cesty.

Revize se provádí v těchto definovaných případech:

 1. před uvedením spalinové cesty do provozu a po každé stavební úpravě komína,
 2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 3. před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
 4. po vzniku komínového požáru,
 5. při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě

Pokud si to přejete, Revizi Vám provedeme i v případech výše neuvedených.

O revizi je sepsán zápis dle zákona.

Jak se připravit na revizi spalinové cesty?

Pro revizi prosím připravte:

1.

Prosíme zejména o zajištění bezpečného přístupu

 • ke komínu – pokud možno k celé komínové konstrukci včetně prostupu střešní a stropní konstrukcí (pokud lze), dále k ústí komína, kontrolním a čisticím otvorům (pokud přístup nelze zajistit, dejte nám prosím vědět a najdeme náhradní řešení)
 • ke spotřebiči a kouřovodu

2.

Zajistěte možnost náhledu

 • do projektové dokumentace stavby, pokud byla zpracována
 • na prohlášení o shodě ke komínu či komínové vložce (dodá prodejce nebo výrobce komína); pokud bylo k sestavení komína použito prvků od více výrobců, je třeba mít prohlášení o shodě ke každému z nich
 • na typový štítek spotřebiče (popř. fakturu) pro stanovení přesného typu

3.

Dodejte prosím informaci

 • o tom, kdo komín postavil
 • o přesné adrese (číslo popisné,  popř. parcelní či evidenční) kde bude revize provedena a na koho bude revize vystavena

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.